Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Tmi Ann-Marie Rajalin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018.

Rekisterin nimi

Toivelelu.com -verkkokaupan tilausrekisteri

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Tmi Ann-Marie Rajalin
Itälahdenkatu 18 A
00210 Helsinki
asiakaspalvelu@toivelelu.com

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus (tilaus verkkokaupasta).


Henkilötietoja käytetään:
• Asiakassuhteen hoitamiseen
• Tilauksen käsittelyyn, toimitukseen sekä arkistointiin

Rekisterin tietosisältö

Verkkokaupan tilausrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilauksen tiedot ja verkkoyhteyden IP-osoite.

Säilytämme henkilötietojasi verkkokaupassa/sähköpostiarkistossa viiden vuoden ajan. Tilauksen tietoja säilytetään kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilausrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tilauksen teon yhteydessä verkkokaupan verkkosivuilta tai sähköpostin välityksellä.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja tavarantoimittajille (Posti Oy, Schenker Oy, Oy Matkahuolto Ab tai R-kioski Oy, Pakettikauppa/E-log Services Oy) ja maksunvälittäjälle (Checkout Oy) verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. Lisäksi henkilötietoja käsittelee verkkosivua ylläpitävä Fonecta Oy.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).